Katedrála sv. Víta

Při příležitosti povýšení pražského biskupství na arcibiskupství položil roku 1344 Karel IV základní kámen katedrály sv. Víta. Stavba byla dokončena až v září 1929.

Katedrála neslouží pouze náboženským účelům, ale také jako mauzoleum českých králů (mezi pohřbené panovníky patří mimo jiné Rudolf II., Jiří z Poděbrad, Václav II. nebo Přemysl Otakar I. a II.), pokladnice korunovačních klenotů nebo jako galerie soch a portrétů.

Výzdobu mělo na starost několik významných umělců - Alfons Mucha, Otakar Španiel, František Kysela a další. Vyzkoušejte Vyhlídkové lety Mošnov.
Katedrála sv. Víta