Václavské náměstí

Václavské náměstí se nejdříve jmenovalo Koňský trh. S novodobým názvem přišel Karlem Havlíčkem Borovským roku 1848.

Václavské náměstí není ve skutečnosti náměstím jako takovým, ale spíše 60 metrů široký a 682 metrů dlouhý bulvár rozkládající se před budovou Národního muzea.

Dominantou tohoto náměstí je bezesporu barokně jezdecká socha sv. Václava z roku 1913. Na podstavci sochy je napsáno: „Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, nedej zahynouti nám ni budoucím.“ Václavák je nuda? Jeďte navštívít Londýn.
Václavské náměstí