Klementinum

Původní účel pražského Klementina byl kolej pro Jezuity, které Ferdinanda I. Habsburský pozval v roce 1556 do Prahy.
Vybudování areálu trvalo od roku 1653 do roku 1726. Styl architektury byl nejprve raně barokní, ale s postupem času se měnil na vrcholné baroko až klasicismus.

V komplexu budov byste mohli najít knihovní sál, m atematický sál, hudební sál, prostory pro ubytování, knihovní sál a další.

Astronomická observatoř, která se zde také nachází, se v roce 1953 stala základem Astronomického ústavu Československé akademie věd. Další super památky jsou také ve Švédsku
klementinum